Przejdź do treści

Prawo jazdy

Prawo jazdy kategorii B

Dla wielu osób zdobycie prawa jazdy to ważne wydarzenie w życiu. Dziś trudno sobie wyobrazić życie bez samochodu. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem daje nam dużo dozę niezależności ale i odpowiedzialność. Jazda samochodem dla wielu właścicieli to przyjemność. Jazda może być przyjemna kiedy robimy to w sposób odpowiedzialny. Jako przyszli kierujący lub już posiadający uprawnienia do kierowania, odpowiadamy nie tylko za siebie ale także za innych uczestników ruchu. Na kursie prawa jazdy w Szkole Jazdy Warmiłło nauczycie się umiejętności bezpiecznego kierowania pojazdem.
Uzyskanie prawa jazdy otwiera nam nowe możliwości. Będziemy mogli odwiedzić miejsca, które wcześniej leżały jedynie w obrębie marzeń. Jedni będą korzystać z samochodu w sferze prywatnej bądź rekreacyjnej, dla innych prawo jazdy wiąże się z wykonywanym zawodem. Bez względu na to jakie macie Państwo postanowienia związane z uzyskaniem prawem jazdy w Szkole Jazdy Warmiłło ułatwimy to podnosząc Państwa kwalifikacje.

Jakie uprawnienia do kierowania daje posiadanie prawa jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B umożliwia nam kierowanie np. samochodami osobowymi, lekkimi ciężarówkami, motocyklami o określonej pojemności, czterokołowcami i innymi. Należy pamiętać że każdy kierujący pojazdem powinien posiadać umiejętności poruszania się w sposób bezpieczny i niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowo zakres uprawnień prawa jazdy kategorii B.

 

Pojazd samochodowy

Prawo jazdy kategorii B uprawnia nas do kierowania wielu typów pojazdów. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów i motocykli. W tej kategorii możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (DMC maksymalnie 3,5 t) i ograniczoną liczbą liczbą miejsc do 9 wraz z kierowcą. Jeżeli powyższe wartości zostaną przekroczone pojazd kwalifikuje się do kategorii autobusów. W zakresie pojazdów samochodowych mieszczą się samochody osobowe a także lekkie ciężarówki oraz pojazdy dostawcze.

 

Zespół pojazdów

Posiadając kategorię B możemy także holować przyczepę. Taki zespół pojazdów składa się z pojazdu ciągnącego oraz przyczepy. Przyczepa to pojazd kołowy bez własnego silnika ale przystosowane do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Omawiana tu przyczepa lekka jest to szczególna ze względu na swoją konstrukcję. Jej dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg i pozbawiona jest hamulca najazdowego. Przyczepy powyżej dopuszczalnej masy całkowitej przekraczającej 750 kg muszą posiadać hamulec najazdowy.
Posiadając kategorię B możemy możemy zatem kierować zespołem pojazdów składającym się z pojazdu oraz z przyczepy lekkiej.  Łączna dopuszczalna masa zespołu pojazdów nie może przekraczać 4250 kg. Przy założeniu, DMC pojazdu równa jest 3500 kg a DMC przyczepy 750 kg (3500 kg + 750 kg = 4250 kg).
Przy kategorii B możemy również kierować zespołem pojazdów złożonego z pojazdu oraz przyczepy innej niż lekka o ile łączna masa DMC samochodu oraz przyczepy nie przekracza 3,5 t. W tym zespole należy zachować odpowiedni stosunek masy samochodu i przyczepy i wynosi 1,33:1 – dzielimy DMC pojazdu przez 1,33 i otrzymujemy maksymalną masę przyczepy, którą możemy holować. Kod 96 w dowodzie rejestracyjnym jest potrzebny jeśli ciągniemy przyczepę inną niż lekka.

 

Motocykle o pojemności 125 cm3 na kategorię B

Nowelizacja kodeksu przyniosła zmiany w zakresie rozszerzenia uprawnień dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B. Osoby posiadające prawo jazdy co najmniej 3 lata mogą teraz korzystać z motocykla o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3. Ograniczona jest również moc do 11 kW oraz stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg. W ofercie producentów dostępnych jest sporo nowych oraz używanych motocykli spełniających te warunki.
Posiadając kategorię B mamy możliwość jazdy motorowerem o pojemności skokowej do 50 cm3. Z motoroweru możemy korzystać już od pierwszego dnia uzyskania prawa jazdy kat B. Nie ma obowiązku posiadania prawa jazdy 3 lat jak w przypadku pojemności  125 cm3.

 

Ciągnik i pojazdy wolnobieżne

Kategoria B prawa jazdy uprawnia nas do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym. Nie ma ograniczeń co do masy pojazdu. Możliwe jest ciągnięcie przyczepy lekkiej. Chcąc ciągnąc ciągnikiem przyczepę ciężką lub maszyny rolnicze wyposażone we własne koła musimy już posiadać prawo jazdy kategorii B+E albo zdobyć kategorię T.

 

Czterokołowce quady

Prawo jazdy kategorii B daje nam również możliwość jazdy quadem (czterokołowcem). Czterokołowce dzielimy na lekkie i inne niż lekkie. Czterokołowiec lekki quad masą nie przekraczającą 350 kg oraz prędkością ograniczoną do 45 km/h.
Druga grupa to czterokołowce inne niż lekkie. W tej grupie mamy pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 550 kg. Wśród nich znajdziemy duże czterokołowce oraz mikrosamochody pojazdy kategorii B1.