Przejdź do treści

Kurs prawa jazdy

Jak się zapisać na kurs prawa jazdy, krok po kroku?

KROK 2.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Czeka Nas wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Potrzebujemy zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia dopuszczające nas do kursu na wybraną przez nas kategorię prawa jazdy.

KROK 3.

AKTUALNA FOTOGRAFIA

Do złożenia dokumentów potrzebujemy, wykonaną do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, fotografię kolorową o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Profil osoby frontalny bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami.

KROK 4.

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Przy ubieganiu się o prawo jazdy będziemy potrzebowali numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Numer ten jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. Aby uzyskać numer PKK musimy złożyć wniosek  o wydanie prawa jazdy w Urzędzie Miasta.

KROK 5.

WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY

Udajemy się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. Składamy wniosek o wydanie prawa jazdy i załączamy orzeczenie lekarskie, fotografię, dokument tożsamości, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat to pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.

KROK 6.

WYDANIE
PROFILU KANDYDATA

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku w ciągu do dwóch dni roboczych zostaje wydany wnioskodawcy indywidualny nr PKK, niezbędny do rozpoczęcia kursu w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Z profilem zgłaszamy się do szkoły jazdy.

Ile trwa kurs prawa jazdy?

Kurs na prawo jazdy składa się części teoretycznej i części praktycznej oraz szkolenia w zakresie  udzielania pierwszej pomocy. Część teoretyczna na kategorię B to 30 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 min) i obejmuje zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego, zasadami zachowania się w różnych sytuacjach drogowych. W Szkole Jazdy Warmiłło zajęcia teoretyczne dodatkowo wzbogacone są elementami w zakresie psychologii.
Druga część praktyczna, to 30 godzin zegarowych (godzina zegarowa 60 min) w zakresie kierowania pojazdem. Jeździmy przede wszystkim w sposób bezpieczny z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu. W Szkole Jazdy Warmiłło uczymy prawidłowej postawy podczas wykonywania manewrów w różnych sytuacjach drogowych. Naszych kursantów uczymy jazdy kulturalnej także w odniesieniu do innych uczestników ruchu. Podczas jazdy z instruktorem nauczysz się nie tylko bezpiecznej jazdy samochodem ale poznasz aktualne trasy egzaminacyjne. Nauczysz się jak bezbłędnie przejeżdżać przez trasy uczęszczane przez egzaminatorów. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na Państwa jazdę podczas egzaminu państwowego
Podsumowaniem kursu na prawo jazdy jest sprawdzenie zdobytej wiedzy egzaminem wewnętrznym. Egzamin wewnętrzny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Czy zajęcia teoretyczne w szkole jazdy są obowiązkowe?

Od 1 stycznia 2015 r. wykłady z części teoretycznej nie są obowiązkowe. Obowiązkowe w szkole jazdy są natomiast zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz część praktyczna. Osoby chcąc uzyskać odpowiednie uprawnienia kierowania pojazdem mogą zadecydować czy będą zaliczać część teoretyczną na egzaminie państwowym. Przed zapisem na egzamin państwowy musimy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) – więcej na temat profilu PKK poniżej. W praktyce oznacza to, że przystępując do egzaminu i uzyskaniu pozytywnego wyniku osoba taka zwolniona jest z uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w ośrodku szkolenia  kierowców - tym samym nie musi odbywać egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej. Nadal istnieje obowiązek uczęszczania na zajęcia praktyczne i zaliczenie egzaminu wewnętrznego w szkole jazdy.
Osoby które nie mogą uczestniczyć w wykładach, np. ze względu na godziny nauki lub pracy albo miejsce zamieszkania zachęcamy do korzystania ze szkolenia w formie elektronicznej. Decydując się na tą opcję potrzebny jest komputer z dostępem do internetu. Dostęp jest całodobowy. Nie ma znaczenia gdzie się Państwo znajdujecie. Kurs internetowy to bardzo wygodna forma wykładów z której można korzystać w dogodnej dla Państwa chwili.

 

Minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kategorii B

Na kurs prawa jazdy mogą przystąpić osoby najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Osoby które przystępują do kursu na prawo jazdy a nie ukończyły 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.

 

Jakie dokumenty są wymagane przed  przystąpieniem na kurs prawa jazdy?

Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Aby uzyskać taki numer należy się udać do wydziału komunikacji starostwa powiatowego i złożyć dokumenty: fotografię, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, dowód osobisty, zgodę rodziców lub opiekuna w przypadku jeśli osoba przystępująca do kursu nie ma ukończyła 18 lat. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można przyjść do szkoły jazdy na rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

 

Numer PKK co to jest?

Jeśli pierwszy raz ubiegasz się o prawo jazdy niezbędne będzie uzyskanie numeru PKK – Profilu Kandydata na Kierowcę. Numer ten jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. Jeśli chcesz uzyskać więcej kategorii na każdą z nich niezbędny jest oddzielny numer PKK. Numer PKK jest unikalny. Profil Kandydata na Kierowcę to dokument w systemie teleinformatycznym (dokument elektroniczny), który zawiera dane identyfikacyjne osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Do uzyskania numeru PKK niezbędna jest wizyta w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli nie możesz osobiście stawić się w urzędzie możesz ustanowić pełnomocnika. Dla osób spokrewnionych pełnomocnictwo jest bezpłatne a dla niespokrewnionych opłata skarbowa wynosi 17 zł. Podczas wizyty dobrze jest sprawdzić poprawność danych.
Uzyskanie numeru PKK daje możliwość przystąpienia do szkolenia oraz zdawania egzaminu na prawo jazdy na terenie całego kraju.

 

Kiedy wymagany jest jeszcze numer PKK?

 

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)?

W urzędzie składamy wniosek o wydanie prawa jazdy. Wniosek dostępny jest w Wydziale Komunikacji. Dokument ten składamy przed przystąpieniem na kurs prawa jazdy oraz egzaminem państwowym. Do wniosku załączamy następujące dokumenty:

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku w ciągu do dwóch dni roboczych zostaje wydany wnioskodawcy indywidualny nr PKK, niezbędny do rozpoczęcia kursu w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Po uzyskaniu PKK możemy się zgłosić do szkoły jazdy na kurs prawa jazdy. Jeżeli Państwo zdecydowali się na kurs prawa jazdy bez części teoretycznej to po odpowiednim przygotowaniu się do egzaminu państwowego dostarczacie Państwo PKK do Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania celem przystąpienia do egzaminu teoretycznego. Jeżeli egzamin teoretyczny zostanie zaliczony do wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu oraz profilem PKK zapraszamy Państwa do Szkoły Jazdy Warmiłło na zajęcia z pierwszej pomocy oraz na część praktyczną szkolenia.

 

Jakie opłaty wiążą się ze złożeniem wniosku o wydanie profilu PKK?

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy nie podlega opłacie. Jeżeli nie możecie Państwo osobiście stawić się w urzędzie pełnomocnictwo dla spokrewnionych jest bezpłatne natomiast dla osób niespokrewnionych opłata wynosi 17 zł.

 

Wydanie prawa jazdy?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego należy udać się ponownie do urzędu komunikacji. Tam należy załączyć do wniosku dowód opłaty za wydanie prawa jazdy. Opłatę powinniśmy dokonać niezwłocznie po zaliczeniu egzaminu. Opłata administracyjna wynosi 100 zł za blankiet prawa jazdy oraz 50 gr opłaty ewidencyjnej.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, ośrodek egzaminowania kierowców, po zaliczonym egzaminie przesyła dokumenty do wydziału komunikacji w ciągu 3 dni. W urzędzie sprawdzają czy nie ma przeciwwskazań do wydania dokumentu prawa jazdy. Jeżeli nie ma przeciwwskazań to zostaje wydana decyzja o przyznaniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Następnie zostaje wydana dyspozycja do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wydania blankietu prawa jazdy. Jednocześnie dane są wprowadzane do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - ogólnopolskiej bazy zawierającej informacje o pojazdach oraz ich właścicielach oraz osobach i ich uprawnieniach do kierowania pojazdami.

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych wytwarza dokumenty a termin realizacji wynosi do 30 dni - na wydanie prawa jazdy zwykle czekamy około 2-3 tygodni. Warto zostawić we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres poczty elektronicznej - otrzymamy wtedy powiadomienie o możliwości odbioru dokumentu. Jeżeli chcemy sprawdzić aktualny status naszego prawa jazdy możemy to zrobić na portalu info-car, podając swój numer PKK imię oraz nazwisko - sprawdź status Twojego prawa jazdy.